Expert classes on #coproduction – @SocialCareWales want your views

co-production

Please see message below from Social Care Wales:

Good afternoon all  / Prynhawn da pawb

We will be running expert classes on co-production later this year, focussing specifically on developing social enterprises, user led services and co-operatives that provide care and support to people.  The classes are aimed at local authorities, health boards, third sector and those in the community looking to set up a group or service in their community.  We’d like your views on what should be included in these classes.

We would be grateful if you could take a few minutes to complete our short survey. Could you also please pass this on to anyone you think may be interested.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SCWcopro
Byddwn yn cynnal dosbarthiadau arbenigol cyd-gynhyrchu yn ddiweddarach eleni, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddatblygu mentrau cymdeithasol, gwasanaethau dan arweiniad defnyddwyr a chwmnïau cydweithredol sy’n darparu gofal a chymorth i bobl. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu hanelu at awdurdodau lleol, byrddau iechyd, y trydydd sector a’r rheiny yn y gymuned sydd am sefydlu grŵp neu wasanaeth yn eu cymuned. Hoffem eich barn ar yr hyn y dylid ei gynnwys yn y dosbarthiadau hyn. Plis, allwch hefyd anfon hwn at unrhywun gyda diddordeb.
Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd ychydig funudau i gwblhau ein harolwg byr.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SCWcopro

Cofion gorau / Best wishes

Rebecca Cicero

Swyddog Arweiniol Datblygu a Chysylltu’r Sector /  Sector Engagement and Development Lead Officer

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar