New proposals to strengthen health and care quality and governance in #Wales #carequality #welshgovernment

New proposals to improve the quality and governance of health and social care services in Wales have been published by the Welsh Government. The proposals are part of a White Paper, Services Fit for the Future, Quality and Governance in Health and Care in Wales, published jointly by Health Secretary, Vaughan Gething and Minister for… Read More New proposals to strengthen health and care quality and governance in #Wales #carequality #welshgovernment

Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.

Gwahoddir cynrychiolwyr o’r trydydd sector i ddigwyddiad i gyfrannu at yr Adolygiad Seneddol o ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr adolygiad yn gofyn i’r sector, ynghyd â llywodraeth leol, swyddogion iechyd, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill, am eu barn ar natur y materion sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru; sut… Read More Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.