Social Care Wales Workshops – Care at home #socialcare #socialcarewales #careandsupport #events #workshops

We would like to hear what you think of two of our exciting work areas for 2017- 2018 Care and support at home More and more people are choosing to live in their own homes with increasingly complex needs, with care and support at home when they need it. We are working on a plan… Read More Social Care Wales Workshops – Care at home #socialcare #socialcarewales #careandsupport #events #workshops

News of a Social Care Wales survey on development of an Information Hub.

Un o flaenoriaethau cyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru yw edrych ar ddatblygu hyb gwybodaeth ar gyfer gwaith cymdeithasol a’r sector gofal cymdeithasol – a hoffem glywed eich barn chi amdano. Nod yr hyb fydd i wella ymarfer, ond bydd e hefyd yn rhoi adnoddau eraill megis canllawiau a deunyddiau hyfforddi. Mae’r hyb yn debygol i fod… Read More News of a Social Care Wales survey on development of an Information Hub.