Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.

Gwahoddir cynrychiolwyr o’r trydydd sector i ddigwyddiad i gyfrannu at yr Adolygiad Seneddol o ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr adolygiad yn gofyn i’r sector, ynghyd â llywodraeth leol, swyddogion iechyd, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill, am eu barn ar natur y materion sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru; sut… Read More Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.