Maximising Social Value from Public Sector Procurement – Free Social Business Wales workshops throughout October @socialbizwales #wales #events #socent

There is continued recognition of the critical role that social businesses play in delivering innovative, person centred public services in Wales. Yet, the 2017 Social Business Mapping Report shows declines in the extent to which social businesses serve the public sector. This workshop will explore the opportunities for social businesses in the delivery of public… Read More Maximising Social Value from Public Sector Procurement – Free Social Business Wales workshops throughout October @socialbizwales #wales #events #socent

Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.

Gwahoddir cynrychiolwyr o’r trydydd sector i ddigwyddiad i gyfrannu at yr Adolygiad Seneddol o ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr adolygiad yn gofyn i’r sector, ynghyd â llywodraeth leol, swyddogion iechyd, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill, am eu barn ar natur y materion sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru; sut… Read More Third sector representatives are invited to attend an event to help thinking for the Parliamentary Review into the future of health and social care in Wales.