Launch of the 2016 Annual Quality Statement

Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government Please see attached the 2016 Annual Quality Statement for the NHS in Wales and a link to the online version and a statement from Andrew Goodall . http://gov.wales/topics/health/nhswales/?lang=en Gweler wedi atodi y Datganiad Ansawdd Blynyddol 2016 ar gyfer y GIG yng Nghymru a… Read More Launch of the 2016 Annual Quality Statement

Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts | Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru

Annwyl bawb / Dear all Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government Neges ddwyieithog / Bilingual message Annwyl Syr / Madam Rwy’n amgáu hysbyseb ar gyfer penodiadau cyhoeddus yng Nghymru: Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cadeirydd – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus… Read More Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts | Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru